Безплатен преглед на ходова част при последващ ремонт в нашия сервиз.

С безплатния преглед на ходовата част на вашия автомобил вие си гарантирате навременно решение и отстраняване на евентуални проблеми по ходовата част.

Прегледът включва: